Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami (kWh)

Co się zmieniło

Dla Odbiorców najważniejszą zmianą są nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze. Oprócz ilości zużytego Paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3) na fakturze dodatkowo przedstawione są poniższe wartości:
•    współczynnik konwersji, 
•    ilość zużytego Paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (kWh), 

Bez zmian pozostaną:
1.    obecnie zamontowane gazomierze,
2.    warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,
3.    numer konta bankowego do uiszczania opłat,
4.    numer klienta,
5.    zużycie paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3),

Zmiany sposobu rozliczeń nie mają wpływu na wzrost cen. Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany jest bowiem współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym RCS.